۱۱ تیر ۱۳۹۷ / ۲۳:۴۶:۰۷
۱۲۴۲
۰

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

دو پازل ام شکل
دو سازه ی ام شکل مطابق بالا بسازید.
هر دو سازه ی ام شکل را از میله فولاد با سطح مقطع مربع بسازید. انتها ی هر دو را باز کنید. انتها های باز شده آ و ب را نزدیک یکدیگر کرده و هر دو را به هم قفل کنید.
انتها های باز هر دو سازه را بهم نزدیک کرده و با وارد کردن آنها را در هم قفل کنید.
انتها های باز دو سازه ی ام شکل را مطابق شکل حرکت دهید تا دو سازه در هم قفل شوند.
نمای کناری از دو سازه ی ام شکل درهم قفل شده.
در این وضعیت هر دو سازه ی ام شکل در هم قفل شده اند.
برای جدا کردن سازه ها از هم آنها را از انتهای بازشان ردیف کنید و آنها را با کشیدن از هم جدا کنید.
سازه های ام شکل جدا شده از هم.

برچسب‌های این مطلب:

معماهای عجیب
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.