وزارت دارایی

معرفی


۰۸ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۵:۰۱:۵۸


توضیح کوتاه در مورد...

زیر مجموعه وزارت دارایی به مالیات و قرض الحسنه ختم می شود.

شعبه قرض الحسنه روز های یکشنبه تا سه شنبه در اتاق شیشه ای در حال فعالیت است و هر چهارشنبه تمام قرض الحسنه در کامپیوتر مدرسه وارد می شود.

روز کاری مالیات از شنبه تاسه شنبه است و بعد از هر پولی که می دهید قبض آن را نیز دریافت کنید و هر سه شنبه تمام مالیات ها در کامپیوتر وارد می شود.

هر کس اعتراضی در مورد قرض الحسنه و مالیات داشت با دفترچه و قبض خود پیش وزیر دارایی بیاید.

 

برچسب‌های این مطلب:

انتشارات


نمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.