خواهی نشوی رسوا همرنگ ...... شو؟

حتما بخوانید...


۱۶ مهر ۱۳۹۸ / ۲۰:۰۱:۰۵
۳۱۹۱
۲


یکی از ضرب المثل هایی که امروز زیاد میشنویم ضرب المثل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو است....

<<خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو>>

معنی ضرب المثل:

یکی از ضرب المثل هایی که مرتبا این روز ها می شنویم «گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» می باشد یعنی اگر کاری متفاوت از رفتار عمومی مردم انجام دهید رسوا خواهید شد.

جریان ضرب المثل:

بر اثر بلای آسمانی تمامی مردم شهری دیوانه شدند به جز یک نفر، که قبلا از آن شهر خارج شده بود. همین که به آن جا برگشت دید مردم همه لخت و عریان گشته، خندان و رقص کنان دنبال یکدیگر می دوند، برخی از در و دیوار بالا می روند، عده ای یکدیگر را به باد فحش و کتک می گیرند و هر یک به نحوی از خود دیوانگی نشان می دهند.

بیچاره حیران در گوشه ای ایستاده  و شاهد این منظره بود که ناگهان یکی از دیوانگان به او نزدیک شد. چون او را دارای لباس دید، به او نگاه کرد و سپس فریاد برکشید: هی دیوانه را ... جمعیت نیز او را هل می دادند و می کشیدند و می گفتند: هی دیوانه را... هی دیوانه را... بیچاره مرد دید چاره ای ندارد مگر اینکه او نیز هم رنگ جماعت بشود تا از آزار و اذیت آنان نجات پیدا کند و همان طوری که او را می کشیدند و می بردند توانست لباسهایش را درآورد تا اینکه او نیز مانند آنها لخت شود.

سپس او نیز بالا و پایین پرید و گفت:هی دیوانه را.. هی دیوانه را..
همین که دیوانگان این اثر را از او دیدند آزادش کردند و از اطراف او پراکنده شدند و آن بیچاره با این حیله توانست از میان آن دیوانه ها به سلامت فرار کند.

دیدگاه قرآن:

ضرب المثل اصلی بحث که می گوید «گر خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» با استدلال های فوق تناقض دارد چون ممکن است جماعتی راه اشتباه را در پیش گرفته باشند آیا باید با جماعت گمراه همراه شد؟

بهترین مرجع در جامعه ما، کلام خداست که در سوره بقره  (138 و116)، نسا (131)، مائده (100)، انفال (37) و اسرا (44) تکلیف را بر ما روشن می کند.

اگر می خواهی رسوای عالم نشوی و موفق و خوشبخت باشی راهی جز این نداری که هم رنگ خوبی ها شوی و از همرنگی با بدی ها بپرهیزی. لذاست که می توان از ضرب المثل را اینگونه تغییر داد «گر خواهی نشوی رسوا، همرنگ حقیقت شو»
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.