كلاس های انتخابی

كلاس های انتخابی

برگزاری


۲۲ آبان ۱۳۹۶ / ۱۱:۱۴:۳۶
۵۱۲


به متن كامل موضوع مراجعه فرماييد

كلاس هاي درسي در مدرسه ميزان به صورت انتخابي بوده ودانش آموزان بعد از دريافت برنامه هرهفته براي كلاس هاي هفته بعد خود برنامه ريزي مي كنند و اين حق انتخاب را دارند كه در هر زنگ از كلاس هايي كه مي خواهند، بهره ببرند (در هر زنگ حداقل سه كلاس ارائه مي شود) نكته قابل ذكر در انتخاب كلاس ها حضور دانش آموزان در فرآيند كامل درسي آن كلاس مي باشد كه براي هر درس حداقل نصف زنگ به طول مي انجامد
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.