عهدنامه گلستان و ترکمنچای

ننگ آور ترین عهدنامه


۱۲ آذر ۱۳۹۶ / ۲۰:۰۱:۳۹
۴


در این بخش به عهدنامه های گلستان و ترکمنچای پرداخته می شود و آن را بررسی میکنیم

بسم الله الرحمن الرحیم 

به دنبال عهدنامه گلستان که در دوره حکومت قاجار بنا شد، این حکومت، برخی از بخش های شمالی ایران، که شامل قفقاز، ارمنستان، ایالت های شرقی گرجستان؛ یعنی: کاختی و کارتلی را از ایران سلب و به روسیه واگذار کرد.

متن این عهد نامه در روستای گلستان قفقاز به امضا رسید، و به همین دلیل به این نام مشهور شد.

برخی از بند های این عهد نامه:

1_ کشتیرانی روس ها در دریای خزرآزاد شد؛ ایران موظف به همراهی آنان در زمان طوفان و...

2_ آزادی تمام اسرایی که در جنگ های اخیر به اسارت درآمده بودند.

به دنبال عهدنامه ترکمنچای، برخی از قلمروهای دولت قاجار در قفقاز که شامل خانات ایروان، نخجوان بود، از حکومت سلب شد و به روسیه واگذار شد.

این عهد نامه ننگین ترین عهد نامه ایران در تاریخ نام گذاری شد.

این عهدنامه به جنگ های ایران و روسیه در قلمرو قاجار پایان داد و دولت روسه متعهد به حمایت از ولیعهد عباس میرزا شد.

برخی از بندهای این عهدنامه: 

1_ استرداد اسرای طرفین

2_ اعطای حق قضاوت کنسولی به ابتاع ایران

3_ اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی های تجاری روس ها در  دریاخزر
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.