مار ها

حقایق جالب در مورد مار ها

مارها۰۶ خرداد ۱۳۹۹ / ۰۷:۱۷:۱۸
۷۹۷
۸


مار ها از صد ها میلیون سال یش وجود داشتند.

مار ها بیش از 3000 هزار نوعند که در همه جا به جز قطب جنوب حضور دارند.

دمای بدن مار ها مطابق با دمای محیط تغییر می کند.

مارها که در آب و هوای سرد زندگی می کنند در زمستان به خواب زمستانی می روند چون در غیر این صورت هوا برای زنده ماندن آن ها بیش از حد سرد است.

مار ها غذا را گاز نمیگیرندو فک خود را برای غذا گرفتن باز میذارند تا کل انها راقورت بدهند.

دنیای شگفت انگیز مارها

مارها مثل اژدرمار و آنا کوندا طعمه خود را با فشردن خفه می کنند.

مارها چون دارای متابولیسم پایینی هستند،زیاد غذا نمیخورند.

مارها از زبان خود برای بو کردن استفاده میکنند.

هر ساله، مارها 3 تا 6 بار پوست می ریزند تا رشد بیشتری داشته باشند که این فرآیند معمولا چند روز طول می کشد.

سر بریده مار ها حتی پس از ساعت ها بعد مرگش میتواند نیش بزند.

حدود ۵۰۰ دسته و ۳۰۰۰ نوع مار وجود دارد که همه آن ها جزو شکارچیان هستند. 

تا به امروز 5گونه مار یافت شده که میتوانند پرواز کنند.

به دلیل اینکه زبان مار دو تکه است هر تکه آن می تواند یک ماده شیمیایی را بچشد. در اصل مار حس بویایی دو سویه دارد و می تواند تشخیص دهد که بو از کدام سمت می آید. مار بوها را با استفاده از حفره هایی که در سقف دهانش قرار دارد و به آن اندام جاکوبسون گفته می شود تشخیص می دهد.

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.