تسلیت

امام خوبی ها

تسلیت۱۴ خرداد ۱۳۹۹ / ۱۹:۰۱:۵۷
۶۶۰
۰


۲۰ ویژگی امام خمینی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

‌به یاد امام خوبی ها

۲۰ ویژگی امام 👇

۱-  موانست و مداومت بر ادعیه

۲ - صراحت و شجاعت در اعلام مواضع

۳ - رعایت سادگی در عین توجه به آراستگی ظاهری

۴ - نظم و انضباط در برنامه ها و امور

۵ - التزام به ورزش روزانه

۶ - انس با قرآن کریم

۷ - اعلم بودن نسبت به فقها و علما زمان

۸ - توجه به اهمیت اخلاق و تذهیب نفس

۹ - مداومت بر نماز و ذکر

۱۰ - جامعیت صفات و ویژگی های ممتاز

۱۱ - آزاد اندیشی و اعتقاد به اجتهاد مستمر و پویا 

۱۲ - تدین و تقوا از دوران جوانی

۱۳ - تکامل حرکت و رشد مداوم

۱۴ - ابتکار عمل در تصمیمات و هدایت انقلاب و نظام

۱۵ - اعتقاد راسخ و عملی به پیروزی خون بر شمشیر

۱۶ - عرفان ممزوج با دیانت سیاست

۱۷ - اتکا به خداوند مهمترین سخن و توصیه امام

۱۸ - رهبری یک انقلاب بزرگ

۱۹ - امام اکسیر بود و خودی ها را به تحرک و تپش تبدیل کرد

۲۰ - به مرتبه کمال انسانیت رسیده بود

این ها فقط گزیده ای از ویژگی های امام خوبان بود .....

برچسب‌های این مطلب:

آموزشی


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.