خانم ارجمندی ، خانم آشنایی ، خانم کاشانی ، خانم اللهیاری

من وقیافه هایم

طرح پویش تابستان


۲۳ تیر ۱۳۹۹ / ۱۵:۰۱:۰۱
۴۳۸
۰


پایگاه تابستانی پیش دبستان ۲

عنوان کلاس: من و قیافه هایم

مخاطب کلاس: دانش آموزان پیش دبستان ۲

انتظار می رود پس از پایان این دوره دانش آموز بداند که: ‌

  • حس خشم چیست؟

  • ‌حس غم چیست؟

انتظار می رود پس از پایان این دوره دانش آموز به این بینش برسد که : ‌

  • خشم همان غم نیست. ‌حس خود را بپذیرد.

انتظار می رود پس از پایان این دوره دانش آموز بتواند که: ‌

بطور نسبی بروز صحیحی برای خشم و غم خود داشته باشد

تعداد جلسات مجازی: ۸جلسه

هزینه کل جلسات: ۴۰ هزار تومان

(جلسه اول رایگان)

تاریخ اولین جلسه: یکشنبه ۵/۵/ ۹۹ ساعت ۱۱ 

تاریخ آخرین جلسه: سه شنبه ۲۸ /۵ / ۹۹ ساعت  ۱۱

تاریخ جلسه توجیهی مجازی مادران: ۹۹/۵/۱ ساعت ۱۲
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.