افزایش دقت دردانش آموزان


۲۵ بهمن ۱۳۹۵ / ۰۸:۵۶:۱۹
۸۹۸

...................برای افزایش دقت راهکارهای مختلفی وجود دارد

1)از دانش‌آموز بخواهيد تصاوير ناقص را کامل کند.

2) به دانش‌آموز دو تصوير مشابه (که فقط در برخي جزييات با هم متفاوت هستند) نشان دهيد و از او بخواهيد تفاوت آن‌ها را بگويد.

3) از دانش‌آموز بخواهيد با استفاده از نقشه، محل‌هايي را که از او مي‌پرسيد، به شما نشان دهد.

4) از دانش‌آموز بخواهيد جملات ناقص را به دلخواه خود کامل کند. مثال: من ديروز ...  .

5) بريدن شکل‌هاي مختلف و چسباندن تصاوير توسّط دانش‌آموز

6) چند وسيله‌ي کمک آموزشي و ... را به کلاس بياوريد و به دانش‌آموزان نشان دهيد؛ سپس از دانش‌آموزي که بي‌دقّت است، بخواهيد تا چشمانش را ببندد و اشياء را لمس کند و نام اشياء را به شما بگويد.

7) افزايش دقّت و تمرکز با گوش دادن به صداهاي مختلف و يادداشت کردن آن‌ها توسّط معلّم روي تابلو

8) استفاده از مجموعه‌ي «بشنو و پيدا کن» جهت تقويت حافظه‌ي شنيداري، افزايش دقّت

9) استفاده از اعصاب‌سنج: پرورش دقّت و توجّه، هماهنگي چشم و دست

10) استفاده از ميني بسکتبال، تقويت دقّت و هماهنگي چشم و دست

11) استفاده از «دارت»، جهت هماهنگي چشم و دست و دقّت

12) چند تصوير به دانش‌آموز نشان دهيد و سپس آن‌ها را پنهان کنيد و از دانش‌آموز بخواهيد به شما بگويد چه ديده است؟

13) کلماتي را از متن دروس تهيّه کرده و از دانش‌آموز بخواهيد براي آن‌ها تشديد و يا سرکِش و ... بگذارد.

14) متني را تهيّه کنيد و نقطه‌هاي کلمات آن را برداريد و از دانش‌آموز بخواهيد نقطه‌ها را بگذارد. اين کار را هم روي تخته‌ي کلاس مي‌توانيد انجام دهيد و هم به‌صورت تايپ شده مي‌توانيد در اختيار دانش‌آموزان قرار دهيد.

15) از دانش‌آموز بخواهيد جملات در هم ريخته را مرتّب کند.

16) از دانش‌آموز بخواهيد کلماتي را که بيان مي‌کنيد، بعد از شما تکرار کند. مثال: خانه- ميز- لباس (مثال عددي: 6-8-9)

سپس کلمات را کم‌کم به 7 کلمه و يا 7 عدد برسانيد. (جهت تقويت دقّت و حافظه)

17) نوشتن صداهاي اوّل و يا آخر کلمات و جمله‌سازي با آن‌ها. مثال: آب صداي آخر آن (ب) است و دانش‌آموز ميبايستي مثلاً بنويسد (بار) و سپس با آن جمله بسازد.

18) چند تصوير را به‌صورت مرتّب روي ميز بچينيد و سپس از دانش‌آموز بخواهيد با دقّت به آن‌ها نگاه کند و چشمانش را ببندد؛ سپس جاي يک و يا دو تصوير را عوض کنيد تا دانش‌آموز به شما بگويد جاي کدام تصاوير عوض شده است.

19) از دانش‌آموز بخواهيد نام اشياء داخل کلاس، نام مدير و معاون مدرسه، نام چند نفر از دوستان، آدرس و تلفن منزل، شماره تلفن همراه پدر دانش آموز، و ... را براي شما بنويسد.

20) تصويري را به دانش‌آموز نشان دهيد و سپس آن را پنهان کنيد. دانش‌آموز ميبايستي جزييات تصوير را براي شما بگويد.

21) کلماتي را به دانش‌آموز دهيد و از او بخواهيد حداقل 3 جمله براي آن بنويسد.

22) شمارش معکوس توسّط دانش‌آموزان و يا برعکس حرف زدن، مثل: اين زنگ علوم داريم = داريم علوم زنگ اين

23) زماني که تمرکز دارند، آن‌ها را تشويق کنيد.

24) چند جمله روي تابلو بنويسيد و يک کلمه‌ي اضافه هم در آن بنويسيد و از دانش‌آموزان بخواهيد که کلمه‌ي اضافي را پيدا کنند؛ مانند: زنگ بعد روز رياضي داريم کلمه‌ي اضافي (روز) است.

25) خلاصه‌نويسي و تعريف مطلب و يا داستان توسّط دانش‌آموز

26) محرّک‌هاي محيطي که باعث حواس‌پرتي شما مي‌شوند را حذف کنيد. مانند بستن پنجره و درب کلاس و ...

 

برچسب‌های این مطلب:

توانمندی‌هابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.