الكترونيك

كلاس هاي فوق برنامه


۲۵ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۲:۱۸:۲۵
۴۲۱


روندكلاس

دراين كلاس دانش آموزان با مقدمات الكترونيك آشنا شده وبه ساخت مدارهاي متفاوت مي پردازند
نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.