۲۱شهریور۹۹

تمرینات(۱) پدیداری عناصر، مفهوم ایزوتوپ و ذرات زیراتمی

فصل۱ آفلاین۱و۲و۳


۲۱ شهریور ۱۳۹۹ / ۰۹:۱۴:۵۹
۳۲۱


تمرینات پلی کپی۱  پدیداری عناصر، مفهوم ایزوتوپ و ذرات زیراتمی فصل۱ جلسات آفلاین ۱و۲و۳

تمرینات پلی کپی۱

فصل۱

جلسات آفلاین ۱و۲و۳

برچسب‌های این مطلب:

تمرینات شیمی۱ فصل۱ جلسات۱و۲و۳