ادبيات هفتم

كلاس هاي آزاد


۲۶ بهمن ۱۳۹۵ / ۰۶:۱۲:۵۸
۲۵۸


روند كلاس

در كلاس ادبيات ابتدا درس براي دانش آموزان معرفي شده سپس دانش آموزان با استفاده از كتاب به حل پلي كپي هاي مختلف مي پردازندواشكالات خود را از دبير مي پرسند

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.