ریاضی هشتم صفحه ۴۱


۲۷ آبان ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۱:۴۹
۷۶۳
۳


سلام به صفحه ۴۱ ریاضی هشتم پرداختم

خواص لوزی

1-تمام اضلاع برابرند.

 

2-زوایای روبرو دو به دو برابرند.

3-قطرها عمود منصف یکدیگرند.

4-زوایای مجاور مکمل اند.

5-دارای2 محور تقارن است

6-قطرها نیمساز زاویه ها هستند.

خواص متوازی الاضلاع

1-اضلاع روبرو دو به دو مساویند.

2-زاویه ی روبرو دو به دو مساویندو

3-قطرها همدیگر را نصف می کنند.

4- زوایای مجاور مکمل اند.

مستطیل:به متوازی الاضلاعی گفته می شود که دارای زاویه ی قایمه باشد.

خواص مستطیل:

1-اضلاع روبه رو دو به دو مساویند.

2-تمام زوایا قایمه هستند.

3-قطرها همدیگر را نصف می کنند.

4-قطرها با هم برابرند.

5-زوایای مجاور مکمل اند.

6-مستطیل دارای 2 محور تقارن است

 

خواص مربع:

اضلاع با هم برابرند

2-تمام زاویه ها برابر 90 درجه هستند.

3-قطرها عمودمنصف یکدیگرند

4-قطرها با هم برابرند

5-قطرها نیمساز زاویه ها هستند.

6-دارای 4 محور تقارن است

7-زوایای مجاور مکمل اند.

 

خواص لوزی: 

1-تمام اضلاع برابرند.

2-زوایای روبرو دو به دو برابرند.

3-قطرها عمود منصف یکدیگرند.

4-زوایای مجاور مکمل اند.

5-دارای2 محور تقارن است

6-قطرها نیمساز زاویه ها هستند.

مربع:به متوازی الاضلاعی گفته می شود که تمام اضلاع برابر و زوایای آن قایمه باشند.

 

 

برچسب‌های این مطلب:

ریاضی هشتم

چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.