لینک آموزش های من


۰۴ آذر ۱۳۹۹ / ۱۹:۰۱:۳۱
۴۰۲
۳


سلام در این مطلب لینک آموزش هایی که در سایت را گذاشتم را قرار میدهم .

سلام 

آموزش کم کردن حجم ویدیو

https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38092 

در این مطلب آموزش محتوا گذاشتن در سایت را میدهم 

https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38193

در این مطلب آموزش صفحه ۴۱ ریاضی هشتم را میدهم 

https://www.hedayatmizan.ir/site/content/39708

در این مطلب آموزش کشیدن عمود منصف با پرگار بر روی پاره خط را میدهم.

https://www.hedayatmizan.ir/site/content/39709

در این مطلب آموزش کشیدن خط موازی با تط کش و گونیا به روش های مختلف را میدهم

https://www.hedayatmizan.ir/site/content/39710

در این مطلب آموزش بخش پذیری اعداد را میدهم 

https://www.hedayatmizan.ir/site/content/37451

در این مطلب آموزش ادیت آفیس لنز را میگویم

https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38217

 

برچسب‌های این مطلب:

آموزش هابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.