کلاس متفاوت ریاضی هشتم

کاشی کاری


۲۵ دی ۱۳۹۶ / ۱۷:۱۵:۴۲
۱۱۰۰


با انجام فعالیت در کلاس محقق شد

کلاس ریاضی هشتم روز متفاوتی را تجربه کرد.

برگه های اشکال چند ضلعی منتظم از هفته قبل به دانش آموزان داده شد . در کلاس با ذکر خاطره ای از کاربرد کاشی کاری ، فعالیت را آغاز کردیم. به دانش آموزان گفته شد که صفحه روبروی خود را ابتدا فقط با یک چند ضلعی کاشی کاری نمایند. سپس با استفاده از چند کاشی مختلف این کار را انجام دهند .آنگاه ملاحظه کنند که با چه شکل هایی کاشی کاری انجام میشود و با چه نوع شکل هایی فضای خالی باقی میماند.پس از انجام کامل فعالیت به دانش آموزان فرصتی داده شد تا به کشف رابطه ریاضی بین زوایای چند ضلعی ها و کاشی کاری کامل بپردازند. سپس با بحث و گفتگو به این نتیجه رسیدیم که در مرحله ابتدایی و ساده ، در صورتی کاشی کاری به صورت کامل انجام میشود که اشکال کاملا بر هم منطبق شوند و فضای خالی بین آن ها باقی نماند. در مرحله دوم اگر بخواهیم به صورت رابطه ریاضی مطرح کنیم باید بگوییم در صورتی کاشی کاری به صورت کامل انجام میشود که مجموع زوایای تشکیل شده در هر گره برابر 360 درجه بشود.

برچسب‌های این مطلب:

هشتم (پسرانه) معلمی دانش‌آموزینمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.