۰۸ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۱:۲۰:۴۱
۱


گزارش علوم من

بچه ها من امروز  می خوام در مورد گزارش علوم خود برای شما ها حرف بزنم.

بچه ها من مدرسه رفته بودم زنگ علوم من اول اسم خود را نوشتم بعد آقا گفت بچه ها بروید آزمایش کنید 

من هم آزمایش کردم.

گزارش اول.
من یک ترازو را اندازه گرفتم.

گزارش دوم.

ما دوتا اینه را روبه روی هم گذاشتیم.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.