بازی دقت و تمرکز


۰۲ اسفند ۱۳۹۵ / ۰۸:۰۰:۰۷


بازی گروهی با پاها

در این بازی گروهی هر دانش‌آموز باید دقت کند که چه زمانی نوبت به او می رسد تا پاهایش را حرکت دهد.
نمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.