بازی دقت و تمرکز


۰۲ اسفند ۱۳۹۵ / ۰۸:۰۰:۰۷
۱۴۴
۱


بازی گروهی با پاها

در این بازی گروهی هر دانش‌آموز باید دقت کند که چه زمانی نوبت به او می رسد تا پاهایش را حرکت دهد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.