علوم

آزمایشات پایه سوم

پژوهش


۱۰ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۸:۰۸:۴۵
۱


ازمایش

                                                                                                            به نام خدا

ذره بینی که آینه است خیلی جالب بود

هدفنی که با شیلنگ درست شده است خیلی جالب بود

ما با ترازو می توانیم وزنه 110 g را با یک دانه کاغذ مساوی کنیم

شکستن نور.

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.