در ایام شیوع ویروس منحوس کرونا

قرآن صبحگاهی دبیرستان دوره اول


۱۱ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۶:۵۵:۵۳
۳۵۷


قرآن صبحگاهی دبیرستان دوره اول در ایام شیوع ویروس منحوس کرونا

درایام شیوع ویروس منحوس کرونا و عدم حضور دانش آموزان در مدرسه ، صبحگاه های مدرسه تعطیل نشده و با رویکردی متنوع و شاداب و متفاوت در قالب فایل های تصویری در سایت مدرسه به دانش آموزان ارئه می گردد .چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4

Download Video: MP4

Download Video: MP4

Download Video: MP4

Download Video: MP4

Download Video: MP4

Download Video: MP4

Download Video: MP4

Download Video: MP4

Download Video: MP4برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.