گزارش حضور دانش آموزان پایه سوم در مدرسه

تحلیل حضوری


۱۶ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۳:۰۱:۲۸
۱۹۳


یکی از دغدغه های خانواده ها و معلمین در ایام کرونا و عدم حضور دانش آموزان در مدرسه، ارزیابی صحیح دانش آموزان درباره موارد تربیتی و آموزشی می باشد.

یکی از دغدغه های خانواده ها و معلمین در ایام کرونا و عدم حضور دانش آموزان در مدرسه، ارزیابی صحیح دانش آموزان درباره موارد تربیتی و آموزشی می باشد.
به همین خاطر بر آن شدیم تا شرایطی مساعد و مناسب برای حضور دانش آموزان در مدرسه فراهم بیاوریم تا مقداری از این دغدغه ها کاسته شود.
کارهایی که قبل از حضور دانش آموزان در مدرسه اتفاق افتاد به شرح زیر بود:
1- آماده سازی فضای کلاسها به طوری که فاصله یک و نیم متری دانش آموزان و معلمین حفظ شود
2- فراهم نمودن مواد ضدعفونی کننده برای هر کلاس
3- گروهبندی دانش آموزان، که هر روز 10 نفر را پذیرا باشیم
کارهایی که در زمان حضور دانش آمزان اتفاق افتاد:
1- اجرای برنامه صبحگاه و تذکر درمورد موارد تربیتی
2- تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های دو نفره

  • نحوه ارزیابی دانش آموزان:

در هر کلاس مربی مربوطه ابتدا به مرور مفاهیمی که قبلاً در کلاسها مطرح شده بود، پرداخته و سپس کاربرگ همان مفاهیم را در اختیار دانش آموزان قرار داده تا ارزیابی صورت بگیرد.
یکی دیگر از فعالیت هایی که در کلاسها اتفاق افتاد، معلم شدن دانش آموزان بود، به این صورت که یکی از مفاهیم را معلم مشخص می نمود تا دانش آموز آن را برای همکلاسی و معلم خود توضیح بدهد( این هم یکی از موارد ارزیابی دانش آموزان بود)

  • دستاوردهای حضور دانش آموزان:

تجدید دیدار با همکلاسی های خود که در بالا بردن روحیه دانش آموزان بسیار مفید بود
بیان دغدغه های دانش آموزان درباره فضای مجازی
برطرف نمودن اشکالات بارگذاری تکالیف و محتوا در سایت مدرسه
کنترل تکالیف جامانده و تذکر مربیان بابت انجام به موقع آنها

در انتهای هر روز معلمین محترم تحلیل خودشان را در قالب دست نوشته مرقوم می فرمودند که در انتها منجر به تهیه کارنمای تحلیل حضوری دانش آموزان گردید که در اختیار والدین محترم قرار گرفت.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.