۲۴ خرداد ۱۴۰۰ / ۰۰:۱۴:۵۷
۷۰

آرایه مجاز: به کار گیری واژه ای در غیر معنای حقیقی خود به شرط وجود رابطه

ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت

این نقش‌ها ببین که چه خوش در کدو ببست

حافظ

در این بیت حافظ پیاله در معنای حقیقی به کار رفته.

در عهد پادشاه خطا بخش جرم‌پوشح

حافظقرابه‌کش شد و مفتی پیاله‌نوش

اما اینجا پیاله در معنای حقیقی به کار نرفته چون پیاله را که نمی‌نوشند. بنابراین پیاله مجاز از شراب است.

یا مثلا وقتی میگوییم میتوانم یک قاشق بخورم در اینجا قاشق مجاز از غذا دارد 

یک شهر همی فسون و رنگ آمیزند 

دبیر سیاقی 

در این مصراع منظور از شهر ، مردمان آن شهر هست 

همانطور که در مثالهای فوق دیدید مجاز موجب زیبایی سخن ما میشود.

به کار بردن مجاز در جمله یا شعر نیازمند وجود قرینه است و قرینه در مجاز به معنای نشانه است که به کمک آن می توان معنی غیر حقیقی کلمه ای را فهمید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.