۲۳ تیر ۱۴۰۰ / ۱۸:۱۷:۰۰
۳۰۹
۱


این کتاب نوشته داوود امیریان است.

این کتاب ادامه گردان قاطرچی ها است.

تعداد صفحات

این کتاب دارای ۲۴۳ صفحه است.

بخشی از کتاب

فرمانده عراقی به طرف آقامرسل رفت و چیزی گفت.آقامرسل هرچه کرد،نتوانست تکان بخورد.کربلایی خواست زیر بغل آقا مرسل را بگیرد که...

ترق...

کله آقا مرسل محکم به زمین خورد.خون از پیشانی سوراخ شده اش جوشید.

......

ناشر

کتابستان معرفت

برچسب‌های این مطلب:

کتاب خوب
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.