بحر طویل


۲۱ مهر ۱۴۰۰ / ۱۷:۰۱:۴۶
۶۴۲


شعر فوق العاده ای درباره امت اسلامی و مبارزه با استکبار

بسم الله الرحمن الرحیم

این باور یک "ملت صبار شکور" است:

در این بزم، که نور از پی نور است، جهان منتظر صبح ظهور است. در این معرکهء فتنه و آماج بلایا، کسی محو تماشای خوش عهدی ست که او جان جهان، صاحب این عصر و زمان، حضرت مهدی ست. و این وعده فتح است... هشیار، که ای منتظران چند قدم مانده به دیدار.... به دیدار همان یار که او منتقم مادر ما، حضرت زهرای بتول است، و از نسل رسول است. رسولی که وجودش همه میثاق رسولان الهی ست، و محدوده پیغمبری اش لایتناهی ست. رسولی که به هنگامه، دو صد شعر حماسی ست، و اسلام در اندیشه او "دینِ سیاسی" ست، رسولی که به فرمودهء او عترت و قرآن، ثقلینی ست که هرکس که به آن دو متمسّک شود از بند ضلالت شود آزاد ... و قرآن چه کلامی ست ... که نور است و هدایتگرِ هر عرصه و میدان حضور ست. چه نوری ست ... همان نور که آیاتِ محقق شدن بندگی ماست. و سبکی ست که در زندگی ماست. و هر عرصه آن محور رزمندگی ماست.

والعصر... چه زیباست که در عصر ظهوریم و در این معرکه، چون حضرت ایوب (که مامور به صبر است) با صبر به پیکار شیاطین زمان سینه درانیم و بدانیم که ما سنبل صبریم. بدانیم که ما هیچ زمان تکیه نکردیم به جایی که خدا امر نکرده است و یقین، چشم به بیگانه نداریم.

والعصر... و سوگند به عهدی که در این عصرِ پر از حادثه و فتنه به آن پشت نکردیم. صد شکر که یک اسوه چنان حضرت ایوب (که مکتوب در آیات الهی ست) در این عصر هویداست. او بود که با قدرت ایمان و دعا، تاخت به هر حادثه و فتنه ای از جانب شیطان و نشان داد که ایمان، چه سلاحی ست... که در معرکه، برنده تر از تیغ و اثر بخش تر از فتنهء خصم است. و ایمان سبب جوشش و جریان شفابخش و زلالی است که جمهوری اسلامی ما را  پس از این غربت و تلخی و پس از این همه مظلومیت و طرد شدن در دل سختی، بر مسند سرداری توحید نشاند. و آنگاه پس از آمدن ‌نصرت حق، فتح خدایی، این امت یک پارچه مستضعف و محرومِ جهان را، بر مصدر اجرایی احکام الهی بکشاند.

هلا امت بیدار! بپاخیز، رجز خوان و به لب نغمه تکبیر بگو تا همهء خلق بدانند که این غرش شیری ست که بی واهمه آماده یورش به دل گله گرگ است...

و هنگام هزیمت شدن لشکر شیطان بزرگ است.

هادی ماهی ­کار

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.