صید کلمات هم معنی


۰۲ دی ۱۴۰۰ / ۱۲:۰۱:۳۷
۳۵۷


مدرسه دخترانه میزان

در این بازی با توجه به اصل شادابی و نشاط، دخترانمان سعی می کردند با توجه به کلمه ای که در دستشان است، کلمه هم معنی آن را در رودخانه کلمات پیدا کنند و آن را با قلاب صید کنند.🐠🐟چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.