ساخت خانه‌ی عروسکی با ماکت

لگو‌هایی که تبدیل به خانه شدند.

ادامه‌ی خلاقیت‌های بچه‌ها در صبحگاه


۰۹ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۰:۰۶:۲۴
۱۶۴
۰


 خانم یاس برونی با جعبه‌ای پر از لگو‌های کوچک وارد صبحگاه شدند.

 خانم یاس برونی با جعبه‌ای پر از لگو‌های کوچک وارد صبحگاه شدند.

محتویات این جعبه تقریبا همه‌ی ویژگی‌های یک خانه را داشت.

شامل: در ، گاز، یخچال، میز، آدم ، و ...

دخترانمان می‌گویند این لگو‌ها ناقص شده بود و قرار بود دور ریخته شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.