۱۳ فروردین ۱۴۰۱ / ۱۱:۲۲:۴۸
۱۹۳
۱


شهر یزد یکی از گرم ترین شهر های ایران است که به دلیل همین آب و حوا دیوار ها از آجر و کاه گل میباشد.

{باد گیر} از وسایل هایی که با کاه و گل ساخته شده که اگر کم ترین بادی آمد باد را بگیرد و به داخل خانه متصل کند .
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.