خواندن نماز اول وقت گرفتن از خداست

گرفتن جایزه ویژه از خدا


۱۹ اسفند ۱۳۹۷ / ۰۷:۰۱:۲۰
۸۶۷


دخترانمان با بازی یاد گرفتن که هر کاری زمان مخصوص خود را دارداگر ما در همان زمان کارمان را انجام دهیم به نتایج ویژه ای خواهیم رسید.

در این بازی انواع جایزه ها در سبد های توپ قرار داده می شود و با شمارش یک تا ده هر کس به هر اندازه ای که بتواند از جایزه ها بر می دارد و با اتمام زمان شمارش برداشت جایزه هم تمام می شود بعد از بازی، در مورد زمان و نماز با دخترانمان گفتگو می شود.

اصل: التزام به مناسک مذهبی

برچسب‌های این مطلب:

دانش‌آموزیبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.