۲۲ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۷:۰۱:۲۷
۱۰۶
۰

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

چند وجهی.
چند وجهی.
چند وجهی.
چند وجهی.
دو مربع به ابعاد ۱۵ در ۱۵ سانتی متر. دو لبه را به سمت داخل تا کنید. روی کاغذ الگویی مطابق شکل رسم کنید. بآرامی یک برش مطابق شکل بزنید.
روی همه ی خطوط تا بزنید و سپس روی خطوط کاغذ برجسته می شود. تا کنید تا چند وجهی درست شود. یک منشور ، لبه های الماس را به داخل تا کنید. هم لبه های بالا و هم لبه های پایین را. تا چند وجهی کامل شود. اکنون چند وجهی را برگردانید.
جدا کردن چند وجهی.
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.
عنوان تصویر توضیحات تصویر اینجا نوشته می‌شود. حد اکثر 110 کاراکتر.

برچسب‌های این مطلب:

بازی با ریاضی


چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4


Download Video: MP4


# نام فایل توضیحات   مدیریت
1 دانلود فایل


برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.