Angles In Numbers(زاویه های موجود در عدد )


هفتم علوم تجربی عمومی


۲۶ مهر ۱۳۹۸ / ۱۵:۰۱:۵۷
۲۶۵
۰

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

زاویه ها در اعداد. در عدد یک یک زاویه و در عدد دو دو زاویه ، وجود دارد.
در عدد سه سه زاویه و در عدد چهار چهار زاویه وجود دارد.
در عدد ۵ ، پنج زاویه و در عدد ۶ ، شش زاویه وجود دارد.
در عدد ۷ ، هفت زاویه و در عدد هشت ،هشت زاویه وجود دارد.
در عدد ۹ ، نه زاویه و در صفر ، هیچ زاویه ای وجود ندارد.
از اعداد و زاویه ها لذت ببرید.

برچسب‌های این مطلب:

بازی با ریاضینمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.