۲۶۹۹۳
۱۲۵

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۸۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

قصه های تصویری از شاهنامه جلد 1و2
دایره المعارف ورزش
کلیله و دمنه (15 جلد در 1 جلد)
قصه های خوب برای بچه ها خوب (جلد 1تا 5)
از پسماند تا بازیافت

دانش و فناوری

قصه های تصویری از شاهنامه جلد 1و2
دایره المعارف ورزش
کلیله و دمنه (15 جلد در 1 جلد)
قصه های خوب برای بچه ها خوب (جلد 1تا 5)
از پسماند تا بازیافت

فرهنگ و ادبیات

خواندن کتاب فارسی
شاعری

ورزش

فوتبال
سه گانه (تری اتلون)
شنا کرال
والیبال

هنر

انیمیشن سازی
نویسندگی
خطاطی
ساز ( تمبک)