۶۵۵۰۳
۳۳۹۳

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۰۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۸ دوست

...

کتاب‌ها

قصه های کهن
بهلول
تدبیر شیر
محمد(ص)
ضحاک ستمگر و کاوه اهنگر

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!