۶۵۴۱۰
۱۳۴۵

۱۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۰۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۷۱۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۲۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۷ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

داستان انتقام
سیامک گلشیری
سیاحت غرب
سلام بر ابراهیم 1
سه دقیقه در قیامت
داستان های شاهنامه
داستان رابین هود
دیوان پروین اعتصامی
مجموعه کتاب های هری پاتر
لطفا گوسفند نباشیم

دانش و فناوری

داستان انتقام
سیامک گلشیری
سیاحت غرب
سلام بر ابراهیم 1
سه دقیقه در قیامت
داستان های شاهنامه
داستان رابین هود
دیوان پروین اعتصامی
مجموعه کتاب های هری پاتر
لطفا گوسفند نباشیم

فرهنگ و ادبیات

اشعار حافظ
اشعار سعدی

ورزش

فوتبال
پینگ پنگ
والیبال
بدمینتون

هنر

موسیقی
بازیگری
خوانندگی