۳۱۵۱۶
۱۹۸

۲۸ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۲۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۹۹ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۵ دوست

...

کتاب‌ها

بینوایان
آرزوهای بزرگ(چارلز دیکنز)
بی خانمان
دیوان پروین اعتصامی
داستان راستان
سلام بر ابراهیم1
سلام بر ابراهیم 2
قورباغه ات را قورت بده
سفر به مرکز زمین
دیوید کاپرفیلد
مدرسه جاسوسی1
مدرسه جاسوسی2
مدرسه جاسوسی3
مدرسه جاسوسی4
مدرسه جاسوسی5
هویج بستنی
ته کلاس_ردیف اخر _صندلی اخر
نامه ای به آقای هنشاو عزیز
شش لول
تاریخچه ی شیمی(ایزاک آسیموف)
هری پاتر و سنگ جادو
هری پاتر و حفره اسرار
هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و جام آتش
هری پاتر و محفل ققنوس
هری پاتر و شاهزاده دورگه
داستان های بیدل نقال
قصه های قرآن

دانش و فناوری

شیمی
زیست شناسی
ریاضیات

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

تنیس

هنر

خوشنویسی