۱۵۵۱۱
۹۵

۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۱۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

قصه های پند اموز کهن دفتر اول
سلام بر ابراهیم1
دانشمندان ومخترعان ایران و جهان
مهربان ترین پیامبر

دانش و فناوری

المپیاد کامپیوتر
کد نویسی
کار با Word Excel و پاور پوینت
کار با Visio Microsoft office

فرهنگ و ادبیات

کارگردانی

ورزش

شطرنج
اسکیت
فوتبال
شنا
دوچرخه سواری

هنر

نویسندگی
قلیبافی
خطاطی