۶۶۰۸۰
۱۱۱۰

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۶ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۵۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳۸ دوست

...

کتاب‌ها

سلام بر ابراهیم 1
قصه ما مثل شد
هابیل و قابیل
احکام نماز
قصه های خوب برای بچه ها خوب

دانش و فناوری

زبان

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

کاراته
پینگ پنگ
والیبال
شنا

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!