۳۶۸۵۸
۲۸۴

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۷۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۱ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

دور دنیا در هشتاد روز
شاهزاده و گدا
قلعه حیوانات
وقتی به من میرسی
پسر خاله وودرو
مرغ مقلد
بینوایان

دانش و فناوری

دور دنیا در هشتاد روز
شاهزاده و گدا
قلعه حیوانات
وقتی به من میرسی
پسر خاله وودرو
مرغ مقلد
بینوایان

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
بسکتبال
کاراته
هندبال
والیبال

هنر

تئاتر