۳۶۰۰۷
۹۴۲

۱۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۹۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۷۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۴ دوست

...

کتاب‌ها

داستان راستان
انسان 250 ساله
نهج البلاغه
نصیحت های شیطان
دا
دایره المعارف پاسخ به چیست های من
خداشناسی کودکان
پرتگاه جهنم
دستگیره های بهشت
فروغ تابان ولایت
کلید تدوین فیلم با Edius
سلام بر ابراهیم
پدر عشق و پسر
سه دقیقه در قیامت
من ادواردو نیستم

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

شاعر
مشاعره

ورزش

فوتبال
والیبال
پینگ پونگ

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!