۱۲۷۱۲
۴۰

۱۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۷۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

تام گیتس
پسری که از سیرک فرار کرد و (عضو کتاب خانه شد)
زندگی توماس ادیسون
آب چال
پسری که دور دنیا را رکاب زد
مدرسه پرماجرا(همه ی جلد ها)
خرس و پرنده
ادوینان
خانه درختی 13طبقه
خانه درختی۲۶طبقه
کتاب خانه درختی 39 طبقه

دانش و فناوری

تام گیتس
پسری که از سیرک فرار کرد و (عضو کتاب خانه شد)
زندگی توماس ادیسون
آب چال
پسری که دور دنیا را رکاب زد
مدرسه پرماجرا(همه ی جلد ها)
خرس و پرنده
ادوینان
خانه درختی 13طبقه
خانه درختی۲۶طبقه
کتاب خانه درختی 39 طبقه

فرهنگ و ادبیات

کتاب نویسی
کتاب خواندن.
نگارش

ورزش

پینگ پونگ
شنا
فوتبال
دوچرخه سواری

هنر

نقاشی
کاردستی
نمایش بازی کردن
ساز زدن