۱۸۰۷۲
۷۳

۸ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۰۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ دوست

...

کتاب‌ها

تام گیتس
پسری که از سیرک فرار کرد و (عضو کتاب خانه شد)
زندگی توماس ادیسون
پسری که دور دنیا را رکاب زد
لاغراستخوانی 1
خانه هنری (فضا)
خانه هنری(مصر)
تشپ کال

دانش و فناوری

ساعتی که توپ پرت می کرد
آزمایش

فرهنگ و ادبیات

کتاب نویسی
نگارش
شعر

ورزش

فوتبال
دوچرخه سواری
شنا

هنر

نقاشی
کاردستی
نمایش بازی کردن
ساز زدن