۱۷۲۲۱
۳۲۹

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۳۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۳۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

خرس تنبل
قصه ما مثل شد
هفتاد قصه از زندگی چهارده معصوم
قصه های شیرین شب
قصه های کهن
قصه های خوب برای بچه ها خوب
قصه های شاهنا مه

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال و والیبال و پینگ پونگ
والیبال و فوتبال وشنا وهندبال
شنا

هنر

موزیک و موسیقی و مداحی و کاردستی
طراحی و ساخت خودرو