۱۶۸۵۳
۴۶۳

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۹۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۹۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

کاراگاه سیتو
مجموعه کتاب های تاریخ ترسناک
قصه های پند آموز کهن
داستان برای پسرهای بلند پرواز
عاشورا

دانش و فناوری

رباتیک

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
تکواندو
دومیدانی
بسکتبال

هنر

تئاتر
نقاشی
کاردستی