۱۵۵۶۱
۷۴

۶ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۰۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۸ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ دوست

کتاب‌ها

قصه های شاهنا مه
پسته دهان بسته و 4 قصه دیگر
پیامبران
رزمنده قاچاقچی
تنتن و سندباد
هویج بستنی

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

نینجا شیعه
فوتبال

هنر

معرق