۱۹۱۲۳
۷۷۹۸

۱۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۵۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ دوست

کتاب‌ها

جهان جغرافیا
بیگ نیت
عباس دست طلا
شاه زاده و گدا
تمام کتاب های تاریخ ترسناک
کتاب فضائل علی و فاطمه
شاهرخ
فاطمیون
نفوذ در ایران
عارفانه

دانش و فناوری

رباتیک

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

هندبال
بدمینتون
شطرنج
بسکتبال
شنا

هنر

کشیدن کمیک
معرق
تاتر
نوشتن با مداد روی تخته ی وایت بورد
تدوین
خواندن کتاب بر عکس