۲۶۵۱۹
۷۹

۱۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۲ دوست

...

کتاب‌ها

كلبه ي عمو تام
سينوهه
دور دنیا در 80 روز
دایره المعارف قران
دایره المعارف اسلام
دایره المعارف حیوانات
دایره المعارف ورزش
نهج البلاغه کودکان
هشدار برادران گریم
روباهی به نام پکس
دانش نامه نو اموزان

دانش و فناوری

داروسازی

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!