۲۷۶۰۲
۱۴۱

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۹۰۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۵ دوست

...

کتاب‌ها

کلبه عمو تام

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

داستان نویسی

ورزش

شنا و بسکتبال و اسب سواری

هنر

نویسندگی