۲۲۱۵۹
۸۰

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۹ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ دوست

...

کتاب‌ها

شهید ابراهیم هادی
فصل شیدایی لیلاها

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

والیبال نشسته
پینگ پنگ
فوتبال دستی

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!