۴۲۱۸
۱۷

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۹۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

مهربان ترین پیامبر
فیلیکس ساعت چنده؟
ماکاموشی
ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه (یک داستان ریاضی)
داستان پیامبران
مهربان ترین پدر
فیلیکس و گنج های فراموش شده

دانش و فناوری

مهربان ترین پیامبر
فیلیکس ساعت چنده؟
ماکاموشی
ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه (یک داستان ریاضی)
داستان پیامبران
مهربان ترین پدر
فیلیکس و گنج های فراموش شده

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
والیبال
تنیس

هنر

نقاشی
خطاطی
آشپزی