۲۳۸۱۲
۱۰۰

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۰۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۸ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

کتاب‌ها

تن تن و سندباد
سرگذشت موسیقی ایرانی
سیره عملی اهل بیت
باغ وحش کاغذی
در کمین گل سرخ

دانش و فناوری

تن تن و سندباد
سرگذشت موسیقی ایرانی
سیره عملی اهل بیت
باغ وحش کاغذی
در کمین گل سرخ

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

هندبال
فوتبال

هنر

موسیقی