۲۹۴۵۱
۲۳۲

۱۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۹۹۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۳ دوست

...

کتاب‌ها

نامیرا
نخل و نارنج
کودک سرباز دریا
شگفتی
پدر . عشق و پسر
کمی دیرتر
کشتی پهلو گرفته
آفتاب در حجاب
ارتداد
من او
به بلندای آن ردا

دانش و فناوری

برنامه نویسی(سی شارپ)

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال

هنر

نقاشی
قلمكاري روي مس
تدوین فیلم