۷۵۲۱
۲۳۹

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۰۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۶ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

قصه های خوب برای بچه های خوب
قصه های تازه از کتاب های کهن

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
فوتبال دستی

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!