۲۱۲۰۶
۷۴۱

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۹۵۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ دوست

کتاب‌ها

اثر مرکب
حکایت دولت و فرزانکی
چه کسی پنیر مرا جابجا کرد ؟
ظهور یک برنده
پسری از برزیل
چرا درس نمی خوانیم ؟؟
اعتماد به نفس

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
پینگ پنگ

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!